Program kształcenia kadr informatycznych CODE 2.0

Przedsiębiorcy stojący przed wyzwaniem uzupełnienia kadr wykwalifikowanymi pracownikami napotykają problem niżu demograficznego oraz niedopasowanego do potrzeb rynkowych systemu edukacji, który nie gwarantuje praktycznych umiejętności.


CODE 2.0 to pierwszy program kształcenia kadr informatycznych dla lokalnej gospodarki, stającej się jednym z głównych ośrodków IT w kraju, ma na celu zapewnienie zasobów w postaci specjalistów w dziedzinie nowych technologii odpowiadających rzeczywistemu zapotrzebowaniu przedsiębiorstw.


Wspieramy branżę przyszłości gwarantującą stabilność i zatrudnienie, promujemy specjalizację zawodową, wysokie kompetencje oraz edukację dopasowaną do aktualnych wymogów rynku.


Dowiedz się więcej: www.code20.pl

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.