Polityka prywatności i cookies

Polityka cookies

 

Definicja plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie jednostki danych, które są tymczasowo przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator, czyli anonimowy, losowo generowany numer, który jest przechowywany na urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne są zapisywane na dysku komputera na dłużej.

 

Informacje zawarte w plikach cookies nie są zbierane w celu pozyskania danych osobowych, mimo to w pewnych okolicznościach mogą pozwolić na ustalenie tożsamości konkretnego Użytkownika, co oznacza, że można je zaliczyć do danych osobowych.

 

Powody stosowania cookies

Pliki cookies są używane, aby ułatwić Użytkownikom korzystanie ze Strony Internetowej www.pfig.org.pl. Pliki cookies i zawarte w nich informacje używane są do ulepszenia oferowanych usług, np.:

 

• umożliwiają podmiotowi prowadzącemu Stronę Internetową rozpoznanie urządzenia, dzięki czemu nie jest konieczne podawanie tych samych informacji kilkukrotnie podczas jednego zadania np. wypełniania formularza lub ankiety;

 

• liczą, ile osób używa serwisów, aby usprawnić korzystanie z nich i zapewnić odpowiednią szybkość łącza;

 

• analizują dane, aby prześledzić, jak Użytkownicy odbierają różne aspekty strony internetowej, dzięki czemu można ją stale ulepszać.

 

Rodzaje plików cookies Stronie Internetowej

Plik cookie Cel
Sesja strony (plik własny) Tzw. cookies sesyjne (tymczasowe) są potrzebne ze względów technicznych i umożliwiają realizację podstawowych funkcji witryny, jak np. formularz kontaktowy.
Google Analitycs (plik zewnętrzny) Strona Internetowa używa usługi Google Analitycs do zbierania danych o Użytkownikach. Podczas analizy ruchu na Stronie Internetowej można ustalić m.in.:

– jak Użytkownicy trafili na stronę, czy poprzez wyszukiwarkę, czy poprzez odesłanie z innej strony, czy bezpośrednio wpisując ręcznie adres strony w przeglądarce,

– w jakim miejscu fizycznie przebywali,

– z jakiego systemu operacyjnego, przeglądarki, rodzaju urządzenia korzystają,

–  jak długo przebywali na Stronie Internetowej lub na konkretnych podstronach.

 

Aby zobaczyć zawartość pliku cookie, wystarczy otworzyć przeglądanie plików cookie w oknie przeglądarki. Wyświetlony zostanie krótki ciąg liczb i znaków. Pokazane liczby są kartą identyfikacyjną, która jest widoczna jedynie dla serwera, który wysłał ten plik cookie.

 

Aby uzyskać informacje dotyczące tego, jak sprawdzić kod w przeglądarce na telefonie komórkowym, należy zapoznać się z odpowiednią częścią instrukcji obsługi telefonu.

 

Blokowanie plików cookies

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (czyli przeglądarka internetowa) domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. We wszystkich nowoczesnych przeglądarkach możliwa jest jednak samodzielna zmiana ustawień dla plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie Strony Internetowej.

 

Ustawienia znajdują się zazwyczaj w menu Opcje lub Preferencje w danej przeglądarce. W razie potrzeby należy użyć opcji Pomoc w przeglądarce, aby uzyskać więcej szczegółów.

 

Wyczerpujące informacje, dotyczące zmiany ustawień w przeglądarkach, znajdują się również na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

 

Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Administratorem danych osobowych oraz podmiotem prowadzącym Stronę Internetową jest Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Gdyni przy ul. Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000498762, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca REGON: 222045640, NIP: 5862289739.

 

Dane osobowe Użytkowników uzyskane poprzez Stronę Internetową będą przetwarzane pod warunkiem uzyskania od Użytkownika zgody lub będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w celu prowadzenia Strony Internetowej. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych lub agencjom marketingowym działającym na zlecenie Administratora danych osobowych, w celu świadczenia przez nie usług na rzecz podmiotu prowadzącego Stronę Internetową.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik może zażądać od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: biuro@pfig.org.pl.

 

Dane osobowe w postaci plików cookies będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów.

 

Prawa autorskie

 

Wszelkie prawa do zawartości Strony Internetowej są zastrzeżone. Strona zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Strony Internetowej pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część Strony Internetowej nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody.